Wòl ou

Wòl ou

Lè yon Alèt AMBER aktive nan Eta New York, men ki jan ou ka ede:

  • Remake detay alèt epi ou dwe obsève.
  • Tousuit rele lapolis oswa 911 ak nenpòt enfòmasyon ki ka ede jwenn timoun nan.
  • Bay detay espesifik tankou: kote egzak la ak lè yo wè a; deskripsyon timoun nan (yo), konplis (yo), otomobil (yo), ak direksyon pou vwayaje.
  • Pa pran aksyon ki ka mete sekirite w an danje oswa ogmante danje pou timoun kidnape a.

Tanpri abònman nan NYAlert pou resevwa enfòmasyon ki pi ajou sou Alèt AMBER yo.